Stop met het demotiveren van je personeel


Heel weinig mensen worden ’s morgens wakker en denken: “Vandaag ga ik eens alles naar de knoppen helpen op het werk”.  Mensen willen in principe een goede job doen en krijgen daar graag ook erkenning voor.  En toch doen uw medewerkers niet altijd wat u van hen verwacht. Maar hoe komt dat. In dit artikel zoomen we in op enkele vaak voorkomende redenen:

Onduidelijkheid over de eigen rol of de missie/strategie van het bedrijf

Als medewerkers niet goed weten wat hun job precies inhoudt of er onduidelijkheid over bestaat kunnen verschillende dingen gebeuren. Het “dat is mijn job niet”-syndroom is er daar één van. Medewerkers bakenen hun rol af waar ze dat zelf comfortabel vinden en essentiële taken worden niet uitgevoerd. Het andere uiterste is dat medewerkers zich taken beginnen toe-eigenen die je helemaal van hen niet verwacht en daarmee op het terrein komen van collega’s. Zo worden taken dubbel gedaan.  Beide situaties zijn duidelijk niet wenselijk.

Veel van deze problemen kunnen opgelost worden wanneer medewerkers de missie, visie en strategie van je bedrijf door en door kennen en begrijpen en bovendien ook weten hoe zij vanuit hun rol kunnen bijdragen tot het succes van het bedrijf. Als je weet welke richting we met z’n allen uit gaan is het een pak gemakkelijker om zelf ook de juiste richting te volgen en je te focussen op die elementen van je job die het bedrijf vooruit helpen. Het is ook een essentieel onderdeel van de rol van iedere leidinggevende om daar duidelijkheid over te scheppen en tijdig constructieve feedback te geven.

Onrechtvaardigheid

Er is weinig op deze planeet dat zo veel emotie kan opwekken als onrechtvaardigheid. Zeker als het over onszelf gaat. Voorbeelden zijn legio, maar het gaat vaak over verlonings- en evaluatiebeleid. Stel dat je ontdekt dat een collega die zeer vergelijkbaar werk doet 20% meer verdient dan jij. Of stel dat jij en je collega allebei een goede evaluatie krijgen. Jij krijgt 3% opslag. Je collega krijgt 12% opslag en een promotie. In beide gevallen voel je je onheus behandeld en ook hier zijn ongewenste effecten. Je begint je inzet aan te passen:

  • als ik minder krijg dan doe ik ook minder
  • de volgende keer dat ze een projectleider nodig hebben zoeken ze maar iemand anders
  • dat mijn collega zijn probleem maar zelf oplost, hij is tenslotte ook beter betaald
  • ik zoek wel een werkgever die mij wel apprecieert voor wat ik waard ben

Veel (waargenomen) onrechtvaardigheid kan opgelost worden door duidelijke criteria, een transparant en eenvoudig proces en vooral rechtvaardig handelen.

Kafka

Met Kafka bedoel ik alle onnodige bureaucratie: processen, procedures, regels, formulieren en dergelijke die het vlot en efficiënt werken moeilijker maakt i.p.v. gemakkelijker. Onderschat de impact hiervan niet. Dit zijn vaak enorme energievreters. Het gaat hier bijvoorbeeld over de manier waarop we verlof dienen aan te vragen, onkosten ingeven, een dossier behandelen, verouderde en gebruiksonvriendelijke systemen, overbodige rapporteringen, en ga zo maar verder. Hoe het simpel en makkelijk, zodat je medewerkers zich kunnen focussen op je klant, en niet op eindeloze administratie.

Doe er iets aan

Met enkele eenvoudige ingrepen kan je deze bronnen van demotivatie gauw wegwerken. Doe er dus vandaag nog iets aan. Iedereen wordt er beter van!