Kunt u uw strategie uitleggen? En zouden uw collega’s hetzelfde zeggen?


Strategies take on value only as committed people infuse them with energy
Philip Selznick

We willen graag belangrijk klinken. Daarom zetten we te pas en te onpas het woord "strategisch" overal voor. Strategische HR, strategische meeting, strategisch beleid, strategische communicatie, enz.

Toch bestaan veel misverstanden over strategie. We zetten de belangrijkste op een rij, maar beginnen met duidelijk te maken wat strategie wel is.

Strategie is uw unieke manier waarop u uw missie en visie probeert te realiseren, binnen de grenzen van uw waarden. Het vertelt met andere woorden HOE u probeert uniek te zijn in uw streven naar uw visie.

Dit is uitermate belangrijk omdat een inspirerende missie, visie, waarden en strategie een verbindende en motiverende factor is voor uw personeel. Ze weten waar u voor staat, waar u naartoe wilt en hoe u daar wilt geraken.

Uw visie zegt waarom u doet wat u doet. Het quasi onbereikbaar punt op de horizon waar u naartoe blijft lopen. Uw missie zegt wat u doet en wat uw bestaansreden is. Uw waarden en strategie zeggen hoe u dat doet. Waarden schetsen de randen van de weg en zeggen welke normen voorgaan op winst maken. Strategie is een concrete uitwerking van wat u de komende jaren concreet gaat doen. Die kan op haar beurt vertaald worden in jaarlijkse objectieven.

De klassieke misverstanden

  • Het is geen strategie

Al te vaak wordt strategie verward met missie, visie, een marketingslogan of objectieven.

Bijvoorbeeld: "Growth & performance" is geen strategie. Het is duidelijk dat veel bedrijven willen groeien en performant willen zijn, maar dit zegt niets over de manier waarop u uw missie en visie wilt waarmaken. Ergens de beste of de grootste in willen worden is dat dus ook niet. Het kan een objectief zijn om te groeien en performant te zijn, maar strategie is het zeker niet.

  • Te generiek

Een strategie is te generiek als ze niet enkel uw bedrijf omschrijft maar tegelijk ook eender welke van uw concurrenten. Bijvoorbeeld: U onderscheidt u niet maar doet gewoon hetzelfde als zo veel anderen, hopend op een deel van de koek.

  • Geheim / need-to-know

Strategie is een aangelegenheid van het top management. Kennis is macht. De lagere echelons hebben daar geen zaken mee. Tja, hoeft hier een voorbeeld? U begrijpt dat het moeilijk is om een strategie uit te voeren als niemand ze kent.

  • Er gebeurt niets mee

Er is een (goede) strategie maar die is niet veel meer dan een poster aan de muur. Niemand doet er iets mee. Ze maakt geen deel uit van de dagelijkse werking van het bedrijf en haar medewerkers, ... Dode letter dus.

  • Geen alignering

Bij gebrekkige communicatie- en informatiestromen beginnen mensen en teams naast mekaar te werken. Zo ontstaat dubbelwerk, fouten, misverstanden, enz. Goede communicatie is essentieel voor productiviteit en een goede uitvoering van strategie.