De verborgen kosten van lage betrokkenheid bij je personeel


Ieder jaar brengt The Gallup Organization de resultaten uit van haar wereldwijde betrokkenheidsenquête. Bij de laatste meting in België (2015) stelden ze vast dat slechts 12% van de werkende bevolking echt betrokken is bij het werk. De overige 88% is niet betrokken (66%) tot zelfs sterk gedemotiveerd (22%).

Waarom is betrokkenheid (bevlogenheid) belangrijk?

Betrokken personeel doet zijn job gewoon graag. Ze bruisen van de energie op het werk en zijn vaak helemaal geabsorbeerd in hun bezigheden (flow). Daarnaast doen ze hun job ook met toewijding en doen spontaan meer dan van hen verwacht wordt. Bevlogen medewerkers zijn ook loyaler en minder vaak ziek. Geen wonder dat deze groep trekkers beter presteert en hun werkgevers winstgevender zijn.

Medewerkers die niet betrokken zijn (66%), zijn fysiek aanwezig maar doen hun werk niet met passie en engagement. Ze slaapwandelen door hun werkdag. Deze groep is ook vaker afwezig en gaat sneller van werkgever veranderen.

De groep gedemotiveerden (22%) zijn ontevreden en laten dat merken. Ze ondermijnen het werk van hun betrokken collega’s, leveren geen goede service aan klanten, verpesten de sfeer met hun cynisme, maken veel fouten en doen essentieel veel minder dan ze kunnen.  Deze groep is vaak actief op zoek naar ander werk. In een bedrijf van 100 medewerkers geef je gemiddeld €1,5 miljoen uit in loonmassa aan mensen die het bedrijf niet veel opbrengen.

Daarnaast zijn zowel betrokkenheid als demotivatie besmettelijk. De gedemotiveerden verzieken de boel. Het betrokken personeel deelt zijn enthousiasme met collega’s. Helaas is dit een match van twee voetbalploegen (22%) tegen 1 (12%).

Enkele cijfers

Als we de 25% beste bedrijven (op vlak van bevlogenheid) vergelijken met de slechtste 25%, dan zien we dat de beste bedrijven het beter doen op volgende vlakken:

 • 20% meer verkoop en 17% meer productie
 • 21% winstgevender
 • Tussen de 25 en de 60% minder personeelsverloop (afhankelijk van de sector)
 • 41% minder absenteïsme
 • 70% minder ongevallen
 • 10% hogere klantentevredenheid en –loyauteit
 • 40% minder kwaliteitsafwijkingen
 • 28% minder shrinkage (diefstal, fraude, sabotage en ander contraproductief gedrag)
 • 58% minder incidenten ivm patientenveiligheid (in ziekenhuizen)

(Bron: Gallup Q12 meta-analysis 2016)

In België is personeel gemiddeld 5,16 dagen afwezig per jaar. Die afwezigheid kost gemiddeld €969 per dag. In een bedrijf met 100 medewerkers komt dat per jaar op een stevige €500.000. Heb je veel gedemotiveerden in je bedrijf, dan ligt dit cijfer wellicht een pak hoger!

Er zijn ook gemiddeld 5.2 medewerkers per 100 die jaarlijks het bedrijf vrijwillig verlaten (personeelsverloop). Die moet je vervangen, nieuwe mensen opleiden, verloren productiviteit, enz. De kost om een medewerker te vervangen wordt geschat op 40 tot 200% van hun jaarsalaris (afhankelijk van hun niveau). Als we conservatief rekenen: 50% van het gemiddeld loon in België is €34.000. 5,2 medewerkers per 100 die jaarlijks het bedrijf op eigen initiatief verlaten kost je een goeie €178.000 in een bedrijf van 100 medewerkers. Ook hier geldt dat in bedrijven met weinig betrokken personeel de kosten een pak hoger kunnen geschat worden.

(Cijferbronnen: Securex 2015 en Hudson)

Een onthutsende conclusie

In een gemiddeld bedrijf met 100 werknemers in België:

 • Geef je 1,4 miljoen euro uit aan de lonen van mensen die wellicht meer schade aanrichten dan ze opbrengen
 • Kosten absenteïsme en personeelsverloop je bedrijf €678.000 per jaar (of nog veel meer als je echt lage betrokkenheid hebt).
 • Dat is samen meer dan 2 miljoen euro, of €20.000 per medewerker.
 • Tel daar nog eens bij wat je verliest in verkoop, kwaliteitsafwijkingen, productiviteit en je spreekt al gauw van enkele miljoenen euro.

Wat doe je eraan?

De traditionele manier waarop we mensen managen (human resources) stamt uit de tweede industriële revolutie en is hopeloos verouderd. De wereld is fundamenteel veranderd door allerhande innovaties en tendensen. De moderne werknemer is een kenniswerker die zijn werkgever het meest opbrengt met zijn creativiteit, klantvriendelijkheid en betrokkenheid.

Die nieuwe werknemer heeft een andere manier van leiderschap nodig, waar participatie, vertrouwen en autonomie centraal staan. Waar de baas eerder coach en mentor is dan beslisser en hiërarchische overste.

Investeren in het welzijn en het werkplezier van je medewerkers loont! Contacteer ons om de betrokkenheid van je medewerkers te verhogen.