De productiviteit verhogen. Hoe doe je dat?


De productiviteit verhogen van jouw medewerkers. Hoe doe je dat? Dat is dé vraag in dit artikel waar wij een antwoord op gaan geven.

Wat is productiviteit?

Elke organisatie wil dat hun medewerkers sneller, beter en slimmer werken, want in zekere zin is dat nodig om concurrerend te zijn. Want welk bedrijf wil niet dat hun medewerkers efficiënter en effectiever werken? Zeker als dit wordt omgezet in financieel resultaat, en dat is precies waar productiviteit om gaat.

Vandaag de dag draait productiviteit verhogen echter minder rond je werk sneller en efficiënter doen zoals tijdens de industriële revolutie, maar des te meer om beter en slimmer te werken. De meeste jobs zijn vandaag immers kennisjobs, waarbij creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerken het verschil maken.

Wat zijn potentiële resultaten van productieve medewerkers?

Uit een studie van Gallup blijkt dat wanneer bedrijven zich focussen op de talenten of sterke punten van hun medewerkers zij tot 18% meer productiviteit behalen. Daarnaast scoren ze ook beter op volgende performance-indicatoren:

 • 10 – 19 % toename in sales
 • 14 – 29 % toename in winst
 • 3 – 7 % toename in klanttevredenheid
 • 9 – 15 % toename in medewerkersbetrokkenheid
 • 6 – 16 procentpunt afname in verloop (in organisaties met laag verloop)
 • 26 – 59 procentpunt afname in verloop (in organisaties met hoog verloop)
 • 22 – 59 % afname van veiligheidsincidenten

Hoe kun je de productiviteit verhogen?

Uit uitvoerig wetenschappelijk onderzoek weten we dat – om productief en performant te zijn – een team 6 dingen nodig heeft. Ieder van die zes dingen heeft een groot oorzakelijk verband met productiviteit en performance. We belichten ze hier bondig:

1. Vertrouwen

Vertrouwen is de basisvoorwaarde voor alles in een goed team. Dus ook als je de productiviteit wil verhogen. Wanneer mensen mekaar vertrouwen voelen ze zich veilig en hoeven fouten niet onder de mat geveegd te worden, maar kan er uit geleerd worden. Ook wordt informatie vlotter met mekaar gedeeld.

2. Goede onderlinge relaties

Wanneer succes afhangt van samenwerking zijn goede relaties cruciaal voor een productief team. Wanneer er onderling goede relaties zijn springen mensen voor mekaar in de bres, helpen ze mekaar, en verdedigen ze mekaar wanneer ze kritiek krijgen van buitenaf. Goede onderlinge relaties ontwikkelen vergt tijd. Laat mensen dus niet te snel van job veranderen. Maak ook goede afspraken over hoe we binnen het team met mekaar omgaan en hoe we conflicten constructief oplossen.

3. Steun van de chef

Mensen moeten zich gesteund voelen door hun leidinggevende. Dat doe je uiteraard niet door te micromanagen, zinloze regeltjes in te voeren of door mensen enkel aan te spreken wanneer het fout loopt. Je steun tonen doe je vooral door erkenning te geven en te tonen – in woord en daad – dat je er bent om hun te helpen succesvol te zijn.

4. Duidelijke visie en doelen

Mensen moeten weten waar het bedrijf naartoe wilt en hoe zij daartoe bijdragen. Visie slaat op de droom van het bedrijf op lange termijn, doelen slaat op de korte termijn objectieven van een team, of de kleine stappen die een team zet in ondersteuning van de visie.

5. Open informatie delen

Open informatie delen betekent dat iedere medewerker zijn kennis en ervaring open deelt met het team. Zo weet ieder lid van het team wat eenieders sterktes zijn en komt het team tot betere en snellere ideeën en beslissingen. Niemand hoeft alles te weten, maar iedereen moet wel weten wie wat weet.

6. Externe relaties

Teams die regelmatig beroep doen op externe bronnen van informatie en resources presteren beter doordat ze innovatiever zijn. Dit gebeurt voornamelijk doordat ze vaker blootgesteld worden aan nieuwe ideeën, tendensen en perspectieven. Je medewerkers om relaties op te bouwen buiten het team (bv. in beroepsfederaties) is dus een goed idee.

Andere tips voor het verhogen van productiviteit

Tot slot nog een aantal concrete tips voor het verhogen van de productiviteit van jouw medewerkers waar je direct mee aan de slag kunt:

 • Stimuleer tevredenheid. Iemands betrokkenheid heeft indirect impact op de productiviteit van een werknemer.
 • Voorzie de juiste tools. Zonder de juiste tools kunnen medewerkers niet effectief en efficiënt werken.
 • Voorkom slechte ingesleten gewoontes. Een voorbeeld van zo’n gewoonte zijn die veel te lange en onnodige vergaderingen.
 • Zorg voor een minimum aan structuur (bvb. maak processen en systemen). Zo hoeven medewerkers niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden.
 • Zorg ervoor dat elke medewerker weet wat het doel en de visie van de organisatie is?
 • Geef medewerkers autonomie. Autonomie geven is een teken dat je je medewerkers vertrouwt. Betrek hen bij beslissingen die hun aanbelangen en laat hen waar het kan ook keuzes maken.

Over Capeus

Wil je de productiviteit van medewerkers binnen jouw bedrijf verhogen? Neem dan contact op met Capeus via (raphael@capeus.com). Capeus zorgt ervoor dat uw medewerkers met plezier het beste van zichzelf geven. Werkplezier en duurzame high performance.