Als het werk ons ziek maakt. Een niet zo vreemde vergelijking...


Farmabedrijven moeten door een rigoureus proces gaan om nieuwe geneesmiddelen op de markt te brengen. En dat is maar goed ook! We willen zeker zijn dat geneesmiddelen veilig zijn en doen wat de maker beweert dat ze doen. We willen zelfs weten wat de mogelijke bijwerkingen zijn, zelfs als die maar in 1 op 1000 gevallen voorkomen.

Als de cateraar van je bedrijf aan je medewerkers rotzooi serveert waar ze ziek van worden, dan zou je die sito presto aan de deur zetten, niet?

Maar wat als er iets anders is dat je medewerkers ziek maakt? Iets dat net iets minder in het oog springt. Gebrek aan autonomie en regelmogelijkheden, een baas die jou niet respecteert, onrealistische deadlines, gebrek aan steun, voortdurende onderbrekingen door rumoerige collega’s, een “ieder voor zich” cultuur waar je constant moet uitkijken om geen mes in de rug te krijgen, rolonduidelijkheid, enz. Allemaal dingen die we catalogeren onder “management”. Wat als management je medewerkers ziek maakt? Waarom zouden we niet de farmaceutische nauwgezetheid toepassen op managementmethodes?

Er is een berg aan wetenschappelijk bewijs dat bovenstaande gebreken leiden tot teveel stress, burn-out, depressie, verminderd immuunsysteem en verhoogde cardiovasculaire risico’s.

Het zou sterk zijn moesten we met z’n allen ophouden met het volgen van hypes, goeroes en trends in management en op zoek gaan naar effectieve en duurzame manieren om met mensen om te gaan.

Alle hens aan dek dus. Laat ons alle grote en kleine praktijken die mensen ziek maken uitroeien. Je medewerkers zullen er gezonder, productiever en gelukkiger van worden! Met alle positieve gevolgen van dien voor jouw team of bedrijf.

We willen hier geen lange lijsten neerpennen met wat goed en slecht is, maar neem gerust contact op voor een gesprek.

Stef Borremans